Okul Sütü Programı Soru ve Cevapları » Eğitim Haberleri

Okul Sütü Programı Soru ve Cevapları
Okul Sütü Programı Soru ve Cevapları

1. 2012-2013 eğitim – öğretim yılının ikinci dönemi başı itibariyle, Okul Sütü Programı
bağımsız anaokullarında uygulanacak mı?

Cevap: Okul Sütü Programı, 2012-2013 eğitim – öğretim yılının ikinci dönemi başı itibariyle,10.10.2012 tarih ve 28437 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 2012/3741 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/75) doğrultusunda Ülke genelinde resmi, özel anasınıfı, ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak uygulanacaktır.

2. Okul Sütü Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara nereden ulaşılabilir?okulsutu

Cevap: Ayrıntılı bilgi , belge ve dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı , Gıda ,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web siteleri ile www.okulsutu.com sayfalarından ulaşılabilir.

3. Okul Kabul Komisyonu kimlerden oluşturulmaktadır?

Cevap: Okullarda, okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla oluşturulmaktadır. Birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik ‘Okul KabulKomisyonu’ oluşturulmaktadır.

4. Okul sütleri en fazla kaç gün için teslim alınmalıdır?

Cevap: En az 6 gün ama gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate alınarak 6 günden fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.

5. Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinden toplam kaç adet numune alınması gerekmektedir?

Cevap: Her bir partinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunun numune alınması gerekmektedir.

6. Alınan numunelerin kaç saat saklanması gerekmektedir?

Cevap: Tüketimi takip eden 72 saat süresince açılmadan saklanması gerekmektedir.

7. Velilere ve ilgili sınıf öğretmenine tanıtım için süt verilebilir mi?

Cevap: Fazla süt mevcut olursa kayıtlara geçmek üzere olabilir.

8. UHT süt kaç ay saklanabilir?

Cevap: UHT içme sütleri uzun ömürlü olup; uygun şartlar altında kutu üzerinde yazan son kullanma tarihine kadar saklanabilir.

9. Süt açılıp tatlandırılabilir mi?

Cevap: Kutu sütler açıldıktan sonra, okul ortamında herhangi bir ilave yapılması çeşitli kontaminasyonlara yol açabileceğinden tatlandırma yapılması uygun değildir.

10. Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin okulda dağıtılmasını durdurma yetkisi kimdedir?

Cevap: Okul Kabul Komisyonu.

11. Artan sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonunun kararı ile mahallinde değerlendirilmelidir.(Öncelik aynı okulun veli izni olan öğrencilerine Salı ve Perşembe günü verilmesidir.)

12. Yüklenici firmanın teslim etmesi gereken sütleri mesai saati dışında getirilmesi halinde neler yapılmalıdır?

Cevap: Yüklenici firma, okul sütünü mesai saatleri içinde teslim etmesi konusunda uyarılmalıdır.(Olağanüstü durumlarda Okul Kabul Komisyonunun yetkisinde teslim alınabilecektir.)

13. Okul sütü eksik veya fazla gelirse ne yapılmalıdır?

Cevap: E-okul kayıtlarında bulunan öğrenci sayısına göre İhaleye çıkılmış olup öğrenci devamsızlığı ve süt içmek isteyip, istemeyen öğrenciler dikkate alınarak %10 fazla veya eksik
Okul Sütü teslim alınabilir. Sütlerin tamamı aynı anda teslim edilmeyecek olup Teknik Şartnamenin 6.5.1 ve 6.5.2 maddelerine göre teslimat yapılacaktır.

14. Öğrenci devamsızlığı, rapor vb. nedenlerle artan sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: Okuldaki fazla sütler İl Okul Sütü Komisyonunun uygun görüşüyle değerlendirilir (Veli izni olan çocuklara süt verilmeyen diğer günlerde verilebilir ancak yine de tüketilemezse İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda, nakliyesini yüklenici firmaya yaptırmak şartıyla sütü eksik olan veya program sonuna kadar sütü bitirebileceğini taahhüt eden okullara gönderilebilir.)

15. Analiz sonuçlanıncaya kadar okula gelen diğer parti sütlerin dağıtımına devam edilebilir mi?

Cevap: Evet, devam edilebilir.

16. Kampanya ile ilgili resim, şiir, kompozisyon yarışması düzenlenebilir mi?

Cevap: Evet, düzenlenebilir.

17. İlçelerde yapacağımız bilgilendirme toplantılarında İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden yetkililer bulunacak mıdır?

Cevap: Evet, bulunacaktır.

18. Okuldaki velilerin tamamı süt içilmesine izin vermek istemezse nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap: Program kapsamında her öğrencinin(Bağımsız anaokulları hariç, özel/resmi anasınıfı ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileri) Veli İzin Formunun doldurularak e-okul sistemine
kaydedilmesi ve katılmak istemeyen okulların nedeninin araştırılarak Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

19. Okulun fiziki ortamı depolamaya müsait değilse ne yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu kararıyla okula yakın bir mekan belirlenerek depo olarak kullanılması konusunda gerekli tedbirler alınmalıdır.

20. Yüklenici firma sütü planlanan tarihten sonra getirirse ne yapılmalıdır?

Cevap: Öncelikle İl Okul Sütü Komisyonuna haber verilmeli, İl Okul Sütü Komisyonu kararına göre belirtilen günlerde sütler dağıtılmalıdır.

21. Sütler nasıl bir ortamda muhafaza edilmelidir?

Cevap: Güvenli, serin, kuru ve güneş almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir.(Kış aylarında sütlerin donmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır. )

22. Okul sütü, resmi/özel okullara kayıtlı anasınıfı, ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrenci sayısına göre mi veli izni olan öğrenci sayısına göre mi gelecektir?

Cevap: Okul sütleri anasınıfı, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrenci sayısına göre gelecektir.

23. Süt dağıtımından yararlanmasına velisinin izin vermediği çocukların isimleri de sisteme girilecek midir?

Cevap: Evet, söz konusu öğrencilere ait bilgilerin de sisteme girilmesi gerekmektedir.

24. Süt içmesi izni olan öğrenci başka bir okula nakil olursa ne yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu il içi veya dışı, nakil gelen veya giden öğrencilere yönelik planlamayı yapmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır.

25. Süt dağıtımı yapılacak özel anasınıfı / ilkokullarda süt dağıtımından önce kurum sahibinin veya mütevelli heyetinin izni gerekli midir?

Cevap: Hayır, sadece öğrenci velisinin izni yeterlidir. Öğrencinin velisi tarafından doldurulan Veli İzin Formu (Ek-3) sınıf öğretmeni tarafından sisteme girilecek müdür tarafından onaylanacaktır.

26. Okul sütlerinin , üretim ve son kullanma tarihini nasıl öğrenilebilir?

Cevap: Sütlerin kullanım tarihleri ambalaj üzerinde bulunmaktadır. Dağıtım öncesi öğretmenler tarafından kontrol edilecektir.

27. Çocuk süt içtiği gün evde rahatsızlanırsa, ne yapılması gerekmektedir?

Cevap: Süt içtikten sonra 6 saat içinde çocukta karın ağrısı, kusma, ishal vb. sağlık şikayetleri oluşursa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve çocuğun öğretmenine durum bildirilmelidir.

28. Okul sütü koruyucu madde içermekte midir?

Cevap: UHT uzun ömürlü süt koruyucu madde içermez. UHT sütün uzun ömürlü olmasının sebebi UHT ve aseptik ambalajlama teknolojisidir.

29. İstiflenme nasıl yapılmalıdır?

Cevap: Uygulama Rehberinde de yer alan Teknik Şartnamenin 5.3 maddesinde İstifleme, “Okul İdarelerinin gösterecekleri uygun yerlere, yüklenici/yükleniciler veya alt yükleniciler tarafından ambalajlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.”anlatılmaktadır.

30. Veli önce çocuğun sütten yararlanmasına izin vermiş ancak sonradan karar değiştirip vermiyorsa ne yapılmalıdır?

Cevap: Karar değişikliği çocuğun öğretmenine bildirilmeli Veli İzin Formu (Ek-3) doldurularak öğretmene verilmelidir.

31. Okul sütlerinin denetimi nasıl yapılmaktadır?

Cevap: Okul sütlerinin denetimi , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk Gıda Mevzuatına göre sürekli olarak yapılmaktadır.

32. Sınıf öğretmeni süt içtikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlemelidir?

Cevap: Öncelikle okul yönetimine başvurmalıdır. Okul yönetimi, öğrencinin en kısa süre içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlamalı, Şikayet Formu (Ek-4) aynı
sınıftaki bütün öğrenciler için doldurularak e-okul sistemine girişi yapılmalı ve ailesi bilgilendirilmelidir.

33. ‘Süt içmek istemiyorum’ diyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevap: Ailesi süt içmesi için onay vermişse; öğrenci ikna edilmeye çalışılmalı, zorlama yapılmamalıdır. Sınıfta dağıtıldığı halde açılmamış olan süt kutuları tutanakla okul kabul
komisyonuna teslim edilmelidir.

34. Sınıfta dağıtıldığı halde sütünü içmeyen çocukların sütlerini veli izni olan diğer çocuklar içebilir mi?

Cevap: Hayır. Veli izni olan her öğrenci, aynı gün içinde okulda belirlenmiş olan süt içimi zamanında sadece kendisine verilmiş olan 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü
içmelidir.

35. Okul Sütü Programı ile ilgili velilere yönelik yapılması gereken faaliyetler nelerdir?

Cevap: Bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, program kapsamında hazırlanmış olan kamu spotlarının veliler tarafından izlenmesi tavsiye edilmelidir.

36. Okuldaki teslim alma irsaliyesi kaybolursa ne yapılmalıdır?

Cevap: Sevk irsaliyesinin firmada kalan nüshasının onaylı sureti, Uygulama Rehberindeki Okul Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Ek-6 ‘Okul Sütü Teslim Alma Tutanağına’ uygunluğu karşılaştırılarak okul idaresi tarafından saklanır.

37. Okul sütleri haftanın hangi günlerinde dağıtılacaktır?

Cevap: Her hafta pazartesi-çarşamba-cuma günleri dağıtılacaktır.

38. Sınıflarda artan sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: Süt dağıtan sınıf öğretmeni açılmamış sütleri, tutanakla Okul Kabul Komisyonuna teslim etmelidir.

39. Okulda sütlerin hangi zaman aralığında tüketilmesi sağlanmalıdır?

Cevap: Okul müdürlüğünün belirlediği süt içim zamanında tüketilmesi sağlanmalıdır?

40. Açılmış ancak tüketilmemiş sütler ne yapılmalıdır?

Cevap: Sınıfta süt içilmesi için belirlenen süt içim zamanında öğrenci sütü bitirmediği taktirde,açılıp bitirilmeyen süt kutularının atık poşetine öğretmen kontrolünde bırakılması sağlanmalıdır.

41. Sınıf öğretmenine teslim edilen sütler, öğrencilere verilirken nelere dikkat edilmelidir?

Cevap: Ambalajların fiziksel kontrolü yapılmalıdır. Delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış ambalajlı sütler dağıtılmayarak, Okul Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilmelidir.

42. Okul müdürleri ve öğretmenler, öğrencileri ve ailelerini Okul Sütü Programı hakkında nasıl bilgilendirebilir?

Cevap: Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Ankara’da yapılan bilgilendirme toplantılarında yönetici ve eğiticilere verilen
sunumların yer aldığı taşınır bellekteki bilgiler ışığında ve ilgili Bakanlıkların web sayfalarından da yararlanarak gerekli eğitim verilmelidir.

43. İkili eğitimin yapıldığı okullarda okul sütü verilmeyen öğrencilerden süt içmek isteyen olursa bu öğrencilere süt verilebilir mi?

Cevap: Resmi/ özel tüm anasınıfları ile ilkokul 1,2,3 ve 4. sınıf öğrencileri için veli izni doğrultusunda Okul Sütü Programı uygulanacaktır.(Resmi /özel bağımsız anaokulları hariç )

44. Okul sütü dağıtıldığı gün okula gelmeyen öğrenciye okul sütü geldiği gün verilebilir mi?

Cevap: Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup verilebilir.

45. Misafir öğrenciye süt verilebilir mi?

Cevap: Misafir öğrenciye, veli izni ve Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup okul sütü verilebilir.

46. Öğrencilerin süt içmesini sağlamak için neler yapılabilir?

Cevap: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliği ile bir program hazırlanarak hem öğrenciler, hem veliler bilgilendirilerek Okul Sütü Programından yararlanmaları sağlanabilir.

47. Öğrenci, okul sütünü okulun belirlediği süt içim zamanının dışında içebilir mi?

Cevap: Öğrenci, okul sütünü okul müdürlüğünün belirlediği süt içim zamanında içmelidir.

48. Bağımsız anaokulları hariç resmi/ özel tüm anasınıfları ile ilkokul 1, 2, 3 ve 4.İlk parti sütler okullara ne zaman ulaşacaktır?

Cevap: 2012-2013 eğitim – öğretim yılının ikinci dönemi başı itibariyle okullara ulaştırılacaktır.

49. İnternet olmayan köy okullarında e-okul sistemine girilmesi istenen ekler nasıl girilecektir?

Cevap: Okul Kabul Komisyonu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirilmeli, gerekli destek alınmalıdır.

50. Sütler nerelerden temin edilmektedir?

Cevap: Okul Sütü Alım ihalesi sonuçlanmış olup sözleşme aşamasındadır. Sözleşme imzalandıktan sonra hangi ile hangi firmanın teslimat yapacağı ve firma iletişim adresleri İl Okul
Sütü Komisyonlarına bildirilecektir.

51. Analiz sonuçlanıncaya kadar neler yapılmalıdır?

Cevap: Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımı durdurularak,diğer üretim partisi sütlerin dağıtımına devam edilmelidir.

52. Numunelerin analizi gereken durumlarda neler yapılmalıdır?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu talimatıyla İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü aracılığıyla numunelerin analize gönderilmesi sağlanmalıdır.

53. Okul Kabul Komisyonu teslim alınan sütlerin kontrolü sırasında bir olumsuzlukla karşılaşılırsa nereye müracaat etmelidir?

Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu‘na müracaat etmelidir.

54.Olumsuz hava koşullarından etkilenen sütler neler yapılmalıdır?

Cevap: Eğer sütler okullara teslimden önce bozulmuş ise teslim alınmayacaktır. Teslim alınan sütlerde depolama şartlarından kaynaklanan bozulma durumlarında Okul İdaresi sorumlu olacak ve bozulan sütler bir tutanakla tespit edilip imha edilmesi için İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim edilecektir.

55. Köylerde geri dönüşüm için neler yapılmalıdır?

Cevap: İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile mahalli idareler ile irtibata geçilerek çözüm bulunabilir.

56. UHT teknoloji halkın anlayacağı şekilde nasıl anlatılabilir?

Cevap: UHT kutu sütü; çiğ sütün kısa sürede yüksek sıcaklıktan geçirilerek içindeki zararlı tüm mikroorganizmaların yok edilip, el değmeden paketlenerek hazırlanan kutu süttür.

57. Kız Meslek Liseleri uygulama anasınıflarına Okul Sütü Programı uygulanacak mı?

Cevap: Hayır. Uygulama anasınıfları bağımsız anaokulu statüsünde bulunduğundan; Bakanlar Kurulu kararı gereğince, bağımsız anaokulları program kapsamında değildir.15 Şubat 2013 Saat : 5:07

“Okul Sütü Programı Soru ve Cevapları” için 1 Yorum

  1. rabia erbil diyor ki:

    niye sadece onlar 5lere de dağıtılsın

Okul Sütü Programı Soru ve Cevapları Yazısı için Yorum YapabilirsinizFacebook Sayfamız

Son Yorumlar