e okul’da İlköğretim nakil sisteminin uygulanışı » E-okul

e okul’da İlköğretim nakil sisteminin uygulanışı


  • Anasayfa
  • e okul’da İlköğretim nakil sisteminin uygulanışı


e okul’da İlköğretim nakil sisteminin uygulanışı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ’NDE NAKİL İLE İLGİLİ MADDE

Madde 18 — (Değişik: 24.12.2008/27090 RG) Okullar arası nakiller aşağıdaki şekilde yapılır;

a) Okul yönetimi, bu Yönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinin ilgili hükümlerindeki şartları taşıyan öğrencinin naklini öğrenci velisinin başvurusu üzerine e-okulortamında gerçekleştirir.

b) İkinci dönemde nakiller, dönem başından on beş gün sonraya kadar yapılır. Bu tarihten derslerin bitimine kadar doğal afet, sağlık ve ailenin nakli gibi nedenler dışında nakil yapılmaz.

c) İller arası nakillerde en çok beş günlük süre devamsızlıktan sayılmaz.

ç) Okula naklen gelen ve giden öğrencilerin listesi, e okul sisteminden ders yılı sonunda alınarak dosyasında saklanır.

d) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan okullarda öğrenim gören öğrenciler, e-okul sistemi üzerinden taşıma merkezi olarak belirlenen ilköğretim okuluna naklen kaydedilirler.

e) Öğrencisinin tamamı taşınan okullarda, elektronik ortamda tutulanlar dâhil her türlü defter, dosya, kayıtlar ve resmî belgeler, taşıma merkezi ilköğretim okuluna teslim edilerek saklanır ve okuldaki taşınır malların listesi, millî eğitim müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

f) Üniversiteler bünyesinde güzel sanatlar eğitimi veren ilköğretim okullarında meslek derslerinden sınıf tekrarına kalan öğrencilerin, meslek dersleri dışındaki derslerden başarılı olmaları hâlinde başka bir ilköğretim okulunun bir üst sınıfına nakilleri yapılır.

g) Şehit ve muharip gazi çocukları ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların nakilleri durumlarını belgelendirmeleri şartıyla istedikleri ilköğretim okuluna yapılır.elektronik ortamda ilkokula kayıt, 2014 ilkokul yrariyil nakil, iller arası okul nakli için

26 Kasım 2012 Saat : 10:07
  E-okul

e okul’da İlköğretim nakil sisteminin uygulanışı Yazısı için Yorum YapabilirsinizFacebook Sayfamız

Son Yorumlar