E Okul - E okul öğrenci - Veli ve e okul Öğretmen Portalı

YGS 2014 saat kaçta başlayacak,kaç dakika sürecek?

YGS 2014 saat kaçta başlayacak,kaç dakika sürecek?

ADIM ADIM SINAVA DOĞRU….

SAAT 09.00′DE YERİNİZDE OLUN: sınav saaat 10.00′da başlayacak, 160 dakika sürecek. sınavın başlama saatinden en az bir saat önce sınav binası önünde hazır olmalısınız. Oluşabilecek trafik yoğunluğunu da göz önünde bulundurun.

BUGÜN SALONUNUZU GÖREBİLİRSİNİZ: Adayların, sınava girecekleri yerler bugün 10.00-15.00 saatleri arasında açık olacak. İsterseniz gidip, gödebilirsiniz.

SALONA GİRDİĞİNİZDE NE YAPACAKSINIZ?: Adaylar salona 2014-YGS Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya pasaportları kontrol edilerek alınacak, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacak. Yerine oturan kimlik belgelerini sırasının üzerine koyacak. Görevliler kimlik kontrolü yapacak ve sınav kurallarını açıklayacak. Sonra üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kağıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete bulunan kutular dağıtılacak. Adaylar cevap kağıtlarındaki gerekli yerleri doldurunca adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacak.

SAYFALARI KONTROL EDİN: Soru kitapçığınızı eksik sayfa açısından kontrol edin. Kitapçığın kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı, salon no ile sıra no bilgilerini doldurup, soru kitapçık numarasını cevap kağıdındaki “Soru Kitapçık Numarası” alanına yazıp kodlayacaksınız.

KAREKOD BU YIL DA VAR: Cevap kağıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumlu. Salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracak. Karekod uygulaması da geçen yıl kopyaya karşı uygulanan yöntemdi.

İLK 120 VE SON 15 DAKİKA YASAK: sınav başladıktan ilk 120 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmek ya da sınavda tuvalete gitmek yasak. Salondan çıkan bir daha geri gelemez.

SINAVDA BUNLARI YAPMAYIN: Birbirinizle konuşmak, kopya çekmek ya da vermek, görevlilere soru sormak, müssedde kağıt kullanmak, soru ve yanıtları başka kağıda geçirmek, birbirinden kalem, silgi istemek sınavınızın geçersiz sayılmasına neden olacak.

22 Mart 2014 Saat : 1:35
eokulcu
devamını oku

2014 YGS soruları yayınlanacak mı?

2014 YGS soruları yayınlanacak mı?

ÖSYM çok yoğun bir biçimde soru havuzunu genişletme gayreti içinde.

23 Mart’ta 2 milyon 7 bin 685 aday sınava girecek. Heyecan dorukta. Milyonlarca aday sınav için son haftaya girdi. Artık kimin hangi salonda sınava gireceği belli. Soru kitapçıkları basıldı, sonuncusu da çarşamba günü bitiyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, değiştirilme sinyalleri veren üniversite sınav sistemi ve yapılacak çalışmalar ile sınav güvenliği konusundaki sorularımızı yanıtladı:

İŞTE HABERİN DEVAMI

17 Mart 2014 Saat : 4:37
eokulcu
devamını oku

Performans ödevleri kalktı mı?

Performans ödevleri kalktı mı?

Sayın AVCI performans Görevleri Ne oldu?

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi Avcı bir çok kez yaptığı açıklamada performans görevlerini öğrencilerin değil velilerin yaptığını, velilerin şikayetçi olduklarını bu nedenle kaldıracaklarını söylemişti.

Bu sözler henüz birinci dönemin sonunda söylendiği halde henüz bir gelişme yok. Öğrenciler haklı olarak soruyorlar kalktı mı kalkmadı mı? Ne zaman kalkacak? Öğretmenimiz ilk dönemden vermişti yapalım mı yapmayalım mı?

Cevabı siz verin…

Bir bakan bu şekilde yüzbinlerce hatta milyonlarca öğrenciyi etkileyecek önemli bir konu da açıklama yapıyorsa alt yapısı hazır olması ve anında uygulanması gerekmez mi? Yada en azından yaptığı açıklamalarda örneğin bir ay sonra ya da gelecek öğretim yılında yada gelecek dönemde kaldıracağız demesi gerekmez mi?

15 Mart 2014 Saat : 8:10
eokulcu
devamını oku

31 Mart’ta okullar tatil

Etiketler: ,,
31 Mart’ta okullar tatil

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, 31 Mart tarihinde okulların tatil olacağını açıkladı.

Avcı, 30 Mart yerel seçiminde oy sayımının geç saatlere kadar süreceği için okulların 31 Mart tarihinde tatil olacağını açıkladı. Seçim sonrası sınıfların yeniden eski haline getirilmesi için bir günlük süre gerektiğini kaydeden Avcı, okulların bir gün tatil edilmesi kararı aldıklarını kaydetti.

14 Mart 2014 Saat : 11:09
eokulcu
devamını oku

2014 MEB Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı

Etiketler:
2014 MEB Kanunu Resmi Gazetede yayımlandı


14 Mart 2014 CUMA-
Resmi Gazete-Sayı : 28941

KANUN

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6528 Kabul Tarihi: 1/3/2014

MADDE 1 - 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “müsabaka” ibaresi “yazılı ve sözlü sınav” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 - 1416 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 - Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi yazılı ve sözlü sınavla olur. Yazılı sınav Milli Eğitim Bakanlığınca veya düzenlenecek protokolle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılır. Milli Eğitim Bakanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yazılı sınav yerine kullanılabilir.

Öğrencilerin seçiminde yazılı sınav ve sözlü sınav ile mezuniyet not ortalaması Bakanlıkça belirlenecek ağırlıklarla dikkate alınır.

Sözlü sınava çağrılan adaylar;

a) Genel alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü,

c) İletişim becerileri, öz güveni ve ikna kabiliyeti,

ç) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

d) Akademik çalışmalara yatkınlığı,

yönlerinden Bakanlıkça oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilir. Adaylar, komisyon tarafından (a) ila (d) bentlerinde belirtilen özelliklerin her biri için yirmişer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü sınav soru ve cevaplarının önceden hazırlanması zorunlu değildir.

Sözlü sınav komisyonu; Bakanlık personeli, öğretim elemanları ve Bakanlıkça uygun görülen ilgili kurumpersoneli arasından Bakanlıkça seçilen bir başkan ve iki asıl üyeden oluşur. Bakanlık, aynı usulle asıl üye sayısı kadar yedek üye belirler. Asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda yedek üyeler komisyonda görev yapar. Bakanlık, gerekli durumlarda uygun görülen yerlerde birden fazla komisyon ve bütün komisyonlar için ortak yedek üye listesi oluşturabilir. Yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi, başvuru şartları ile sınavlara ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlık tarafından yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3 – 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 21 - Bu Kanun uyarınca mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenler öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere, adlarına gönderildikleri kurumlarınilgili kadrolarına atanır.

Milli Eğitim Bakanlığı adına bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerden gönderildikleri ülkede doktora öğrenimlerini tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere yurda dönenler Milli Eğitim Uzmanı kadrolarına atanır.

Bu kişilerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacakşekilde değerlendirilir ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) fıkrasında öngörülen çalışma sürelerinin hesabında da dikkate alınır.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca staj amacıyla yabancı ülkelere gönderilecek memurlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”

14 Mart 2014 Saat : 1:29
eokulcu
devamını oku

2014 YGS Soruları nasıl olacak?

e okul Öğrenci 2014 YGS Soruları nasıl olacak?

2014 YGS Soruları nasıl olacak sorusunun cevabını bu günlerde özellikle sınava girecek öğrenciler çok merak etmektedir.Bu soruya şimdilik verilebilecek en doğru cevap:2013 YGS sorularına oldukça benzer olacak.ÖSYM artık soruları daha ziyade yorumlanabilir sormaya çalışmaktadır.Öğrencilerin yorumlama kabiliyetleri test edilmekte adeta.Örneğin matematik formüllerinin,kurallarının bilinmesi yeterli değil.Öğrenci farklı bilgilerden yeni çıkarımlar yapabilmeli.

Bu nedenle 2014 de de YGS de benzer yorum soruları öne çıkacağı için kitap okuyan öğrenciler,uzun yıllardır,avantajlı olacak diye düşünüyoruz…

14 Mart 2014 Saat : 1:25
eokulcu
devamını oku


Facebook Sayfamız

Son Yorumlar